Nystart för Interconsult i Falkenberg

Som en följd av att moderbolaget NordicTank Oy i Finland gick i konkurs under våren gick även dotterbolaget NT Sweden AB i konkurs.

Ett nytt bolag är nu bildat, som har förvärvat delar av verksamheten i Falkenberg från och med 1 aug.

Huvudägare är FA-Tec i Falkenberg AB, med Jonas Källström, Leif Bruhn och Nisse Blom.
Delägare är också tre tidigare anställda från NT Sweden: Magnus Nielsen (VD), Jörgen Larsson (inköp) och Håkan Bengtsson (försäljning).

Bolagets namn är i uppstarten Miljöteknik i Falkenberg AB. Syftet är att omgående namnändra till Interconsult. I förvärvet ingår även varumärket ”Interconsult”.
I uppstarten kommer ca 20 personer att vara anställda.

Nordic Tank stor

Verksamheten kommer huvudsakligen att inriktas på konstruktion, montering och service av Miljöfordon. Alltså slamsugningsbilar och släpfordon för transport av flytande avfall, samt högtrycksspolning och sanering. All tanksvetsning kommer att utföras av FA-Tec som underleverantör.

FA-Tec och Interconsult har en lång historia av samarbete, där FA-Tec levererat komponenter till fordonen. Personkännedom och ömsesidig kunskap om företagen borgar för ett bra samarbete.

Nystarten med vår sedan tidigare kunniga personal, det kända varumärket Interconsult och produkter med omvittnad hög kvalitet, lång livslängd och god användarvänlighet borgar gör att vi är väl rustade att möta våra kunders krav.

Ytterligare upplysningar lämnas av undertecknad eller av:
Magnus Nielsen, VD Interconsult 070-9907469
Jonas Källström, VD FA-Tec 070-6919098
Inom kort kommer Ni även att finna oss på www.interconsult.se.

Falkenberg 2016-08-01
Håkan Bengtsson
Marknadschef
070-5765812
hakan.bengtsson@interconsult.se