UK-department for transport genomför försök med längre bilar

I UK har regeringen inom ramarna för ett stort projekt inom logistiktillväxtöversyn som inleddes 2011, genomfört storskaliga tester med lastbilar som är upp till 15 % längre än traditionella 13,6-metersfordon. Dessa effektivare lastbilstransporter minskar trafikstockningar och minskar utsläppen. Längre lastbilar innebär färre resor, mindre trängsel och bättre luftkvalitet.
Genom att använda längre semi-trailers för att transportera varor mellan lager och depåer har de sparat upp till 10,6 miljoner fordonskilometer och minskat antalet lastbilar på vägarna.
Projektet som omfattar cirka 1800 lastbilar förväntas spara över 3000 ton CO₂-utsläpp och de ekonomiska besparingarna beräknas uppgå till £ 33 miljoner under de kommande 10 åren. Läs mer på UK-regeringens hemsida:
https://www.gov.uk/government/news/more-efficient-lorries-cut-road-congestion-and-improve-air-quality