Äntligen 74 ton?

Den 3 oktober gick ministrarna Anna Johansson (S) och Karolina Skog (MP) ut med nyheten att man beslutat om en lagrådsremiss som kommer möjliggöra trafik med 74-tons lastbilar på delar av vägnätet. Planen är att trafiken kommer tillåtas från och med 1 mars 2017. Trafikverket har fått i uppdrag att peka ut vilka vägsträckor som är aktuella för den nya tunga trafiken. I Finland har 76 tonstrafik varit tillåtet sedan 2013, och det har länge diskuterats att införa en liknande lösning i Sverige, men det har inte blivit verklighet förrän nu. Syftet med beslutet är att det gods som behöver gå på väg ska transporteras så klimatsmart som möjligt och utan andra negativa effekter på samhällsekonomin.

Läs infrastrukturministerns utspel på SVD debatt.