Uppdaterade regelverk gällande brandskydd för arbetsfordon

Svensk Försäkrings tekniska rekommendation FTR 127 samt brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 kommer att uppdateras, och de nya utgåvorna träder ikraft 1 april 2017.

FTR 127 anger villkor för arbetsfordon och arbetsmaskiner, inklusive skogs- och anläggningsmaskiner, gällande brandskydd.

SBF 127 innehåller regler för fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på arbetsfordon och –maskiner, inklusive skogs- och anläggningsmaskiner.

Här finner du de uppdaterade dokumenten:

FTR 127
SBF 127