Betalar trafiken sina egna kostnader?

Forskare på VTI har gjort en analys av samhällsekonomiska marginalkostnader på de fyra transportslagen väg, järnväg, flyg och sjöfart. Arbetet är ett uppdrag från regeringen och resultaten presenteras i rapporten SAMKOST 2. Resultatet av studien är att personbilstrafiken betalar mer än vad den kostar samhället medan både den tunga vägtrafiken, sjöfarten och järnvägstrafiken betalar mindre. Långväga internationellt flyg enbart betalar en liten del av de kostnader som utsläppen förorsakar.
Läs pressmeddelandet från VTI och rapporten i sin helhet här.