HCT (High Capacity Transports)

Målsättningen med HCT (High Capacity Transports) är:

• 10-30 % minskade koldioxidutsläpp
• 50-100 % ökad transporteffektivitet
• Bibehållen eller ökad trafikssäkerhet
• Bibehållen trafikrytm

De positiva effekterna av att köra med tyngre lastbilstransporter är tydliga. Forskningsprojektet ”En Trave Till” som genomfördes mellan 2007 och 2012 visar exempelvis att ett timmerbilsekipage på 90 ton lastar 50 procent mer timmer, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 20 procent jämfört med ett konventionellt timmerekipage på 60 ton.
Läs mer om ETT-projektet här:

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2012/ETT—En-Trave-Till/

Utöver ETT-projektet som inleddes 2007 har det genomförts ytterligare ett antal projekt där man testat HCT i olika sammanhang. Här är några exempel:

DUO2:
www.duo2.nu

Skogsforsks sida om energieffektiva transporter:
www.energieffektivatransporter.se

KNEG, Nätverk för Klimatneutrala godstransporter på väg
http://kneg.org/

Transportstyrelsens rapport om längre och tyngre fordon från 2014:
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/rapport-om-tyngre-och-langre-fordon-pa-det-allmanna-vagnatet.pdf