Information om BK4 från 1 juli

Den 1 juli kommer det första BK4-vägnätet att öppnas upp i Sverige. Vi reder ut några vanligt förekommande frågor.

På vilka vägar gäller BK4
BK4-vägarna kommer inte att märkas ut med skyltar. Vilka vägar som är BK4 framgår av nordisk vägdatabas (NVDB) på Trafikverkets hemsida.
Många kommuner har ännu inte beslutat vilka av deras vägar som ska ha bärighetsklass BK4. Anslutningsvägar som finns mellan industrier och de statliga vägarna kan vara kommunala.

Nya krav på fordonen
När det gäller krav på fordonen så har det skett en rad förändringar. Vi har fått en ny uppgraderad BK1 tabell och en ny BK4 tabell med krav på axelavstånd för att uppnå en viss bruttovikt. Från den 1 juni så höjs max tillåten bruttovikt till 28 ton för treaxliga lastbilar om fordonet enligt registreringsbeviset är godkänt med 19 tons boggi och har en framaxel som klarar 9 ton. Vidare ska axelavståndet vara minst 5,4 meter mellan första och sista axel. Om fordonet har koppling för släpvagn eller kärra så måste D och V värden beräknas vilket enklast genomförs via VBG hemsida. Välj typ av fordonskombination och mata in uppgifter för att beräkna D och V värden. Eventuellt måste dragkoppling bytas till en som har högre D eller V värde.

Om fordonskombinationens bruttovikt blir högre än 64 så måste ekipaget uppfylla en rad nya krav (TSFS 2018:40) på start i backe sidostabilitet, bakåtförstärkning, spåravvikelse, motoreffekt mm. Transportstyrelsen har utvecklat ett beräkningshjälpmedel som underlättar kontroll av ett fordon kan kopplas samman i en kombination som är tyngre än 64 ton. Genom att mata in registreringsnummer för fordonsenheterna i lastbilskalkylatorn så görs en beräkning automatiskt och du får svar direkt om fordonskombination uppfyller kraven för kombinationer över 64-ton. Lastbilskalkylatorn hittar ni på här.

Ytterligare information finns på Transportstyrelsen hemsida för Yrkestrafik/mått och vikt.

Rätt utformat så kan ett 7-axligt ekipage på BK4-vägnätet ha en bruttovikt på max 66 ton och ett 8-axligt ekipage en bruttovikt på max 70-ton. Du behöver inte ha ett 9-axligt ekipage för att ha högre bruttovikt än 64 ton på BK4-vägnätet.