Publicerade BEP-standarder

Nedanstående BEP-standarder har publicerats och fastställts som SS-ISO-standarder:

SS-ISO 21308-1:2018
Road vehicles – Product data exchange between chassis and bodywork manufacturers (BEP) – Part 1: General principles

Vägfordon – Överföring av produktdata mellan chassitillverkare och påbyggare (BEP) – Del 1: Allmänna principer

SS-ISO 21308-6:2018
Road vehicles – Product data exchange between chassis and bodywork manufacturers (BEP) – Part 6: Coding of hook loader bodywork

Vägfordon – Överföring av produktdata mellan chassitillverkare och påbyggare (BEP) – Del 6: Kodning av rullflaksväxlare

SS-ISO 21308-7:2018
Road vehicles – Product data exchange between chassis and body work manufacturers (BEP) – Part 7: Coding of skip loader bodywork

Vägfordon – Överföring av produktdata mellan chassitillverkare och påbyggare (BEP) – Del 7: Kodning av liftdumperhanterare