Välkommen LFG 21!

I samarbete med Motorbranschens Riksförbund, MRF, presenterar nu Lastfordonsgruppen en uppdaterad version av branschens allmänna leveransbestämmelser LFG 21.

Till leveransbestämmelserna följer en uppdaterad vägledning med tillhörande bilagor. LFG kommer under hösten 2021 att erbjuda informationsträffar online för att i detalj gå igenom gjorda ändringar i LFG 21. Läs mer här.