Dokumentation regelverksförändringar säkerhetsklassad RMI

Nedan finner ni dokumentation från LFG:s online-seminarium den 11 januari 2022 om kommande regelverksförändringar (aug 2023) gällande säkerhetsklassad RMI (Repair and Maintenance Information).

SERMI 2022 för CAB
SERMI Kravdokument 210622
Swedac SERMI 220110

Säkerhetsklassad RMI utgörs för närvarande av mjukvara som styr lås, larm, start och underhållsinformation (emissionsrelaterad info).