Insiktsfullt vårmöte i Örebro

Stort engagemang och många deltagare under LFG:s årsmöte och vårmöte som gick av stapeln i Örebro den 26-27 april. Förutom en verksamhetsuppdatering från styrelse, kansli och arbetsgrupper gästades vi av föredragshållare med fokus på kompetensförsörjning.  

Först ut var Nedim Murtic, näringslivsstrateg, Region Örebro. Nedim berättade bland annat hur regionen arbetar tillsammans med företagen för att kompetenssäkra och sätta in rätt insatser i tid för att underlätta för näringslivet.

Därefter tog Oskar Axelsson, vd, Handelskammaren region Mälardalen vid. Oskar delade med sig av sina spaningar inom kompetensförsörjning, yrkesutbildningar och arbetsmarknadskunskap. Vad driver ungdomarna och hur kan drivkraft, matchning, strategiska investeringar och riktig samverkan bidra till att täppa till luckorna i kompetensbehovet? Föredraget genererade flera aha-upplevelser för oss åhörare.

Dagens sista gäst var Ann-Sofie Pihl, management talent acquisition, Epiroc. Den globala aktören Epiroc har de senaste åren ställt om sitt HR-arbete och gått från fokus på generalister till specialister. En omställning som bär stor frukt för bolaget.

Vi tackar för många värdefulla insikter under dagen och givande samtal. Vårmötet fortsatte därefter med middag följt av företagsbesök hos medlemsföretagen Laxo Mekan och Ory.