Ny i styrelsen Johan Sundin

Lär känna vår nya styrelseledamot Johan Sundin.

Johan Sundin heter jag, 43 år, och är produktchef hos Sunfab i Hudiksvall och ansvarar för Sunfabs hela produktportfölj (hydraulpumpar och hydraulmotorer). De första 12-13 åren jobbade jag som  konstruktör på Sunfab. Sunfabs produkter säljs i c a 60 länder. Jobbet innebär en del resor och det är intressenat att följa branschen internationellt och se hur andra länder jobbar med påbyggnader,hydraulik och annan utrustning.

Tydliggöras bör att jag inte är släkt med ägarfamiljen, utan råkar bara ha samma efternamn. Rent tekniskt, vad gäller hydraulik och lastbilspåbyggnader, ligger Skandinavien i framkant, vilket gör det intressant och lärorikt att vara en del i LFG, och få ta del av utvecklingen på hemmaplan. Vi står inför en spännande tid med fokus på hållbarhet och elektrifiering. Här tror jag LFG har en viktig roll i att balansera utvecklingen och dessutom stötta medlemmarna i denna utmanande omställning. Första tiden handlar mest om att se och lära samt att få chansen att träffa medlemmarna.