Nytt från Elbilsgruppen

Elbilsgruppen har under våren arbetat för att påverka både kommande och befintliga regler, lagar och förordningar. De två viktigaste parterna är just nu Elsäkerhetsverket, föreskrivande myndighet för generella elsäkerhetsfrågor och Arbetsmiljöverket vilka ansvarar för bland annat inspektion av arbetsmiljön.

I dialog med Elsäkerhetsverket och har vi hittills kommit fram till följande;

Det finns några huvudpunkter:

  • Elsäkerhetsverket med El-skötselregler från EN SS 50110–1
  • Fordonsdirektiv med olika maskindirektiv för komponenter
  • Arbetsmiljöverket Riskanalyser för arbetsgivare för en säker arbetsplats
  • Rekommendationer från Elsäkerhetsverket om regler för Laddmiljö

Elsäkerhetsverket utformar regler för skötsel av elektriska anläggningar utifrån den svenska standarden EN SS 50110–1. Chassitillverkaren är ansvarig för konstruktionen och anvisningar, så som etiketter, varningar, info, om fordonet. Påbyggarna är ansvariga för hur de sköter en elektrisk anläggning. Chassitillverkarnas ”krav” är bara rekommendationer utan ansvar. Påbyggarrna är ansvariga för sin verksamhet enligt standarden.

Varje komponent som skall monteras på en elbil följer samma maskindirektiv för komponenter såsom andra komponenter till gas eller dieselbilar. Det innebär att varje komponent, El – PTO, högspänningspump, etc. skall följa de krav som gäller för fordonskrav – oberoende om det är elektisk eller mekanisk komponent. Till exempel finns det chockkrav på 25 G för att kunna klara en krock på komponenter enligt fordonsdirektivet (tex batteriet).

Arbetsmiljöverket är den myndighet som tillser en säker arbetsplats, oberoende om det är traversarbete, hydrauliktryck eller arbete vid eller nära elektriska komponenter.

Det finns inga formella krav på utbildningar för elbilar, däremot skall det göras riskanalyser hos arbetsgivare för en säker arbetsplats för allt arbete som innebär risker. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och dess eventuella behov av riskanalyser vid alla riskfyllda arbeten, tunga lyft, hydraliktrycktester eller arbete nära/vid eller på högspänningssystem (ej vid helt ok elbil eller helt ok hydraulik då det är ingen eller ringa risk).

Det finns också rekommendationer från Elsäkerhetsverket specifikt för laddmiljö.

Nästa steg är att ha ett möte med Arbetsmiljöverket för råd och verifiering av fakta.