Remissvar

Här på sidan kan du ladda ner LFGs senaste remissvar.

2017-04-18:
Näringsdepartementets remiss av promemoria Nya dimensioner och vikter för vissa vägfordon.

2017-03-08:
Transportstyrelsens föreskrifter om och allmänna råd om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon.

2016-05-20:
Transportstyrelsens fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt upp till 74 ton.

2016-02-09:
Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter på vägtrafikområdet.

2016-02-09:
Transportstyrelsens utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket.

2015-11-24:
Transportstyrelsen – ändring i trafikförordningen

2015-10-14:
Transportstyrelsens föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk 1 juli eller senare

2015-06-08:
Ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng
2015-05-26:
Transportstyrelsens förskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning

2015-04-10:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

2015-03-23:
Näringsdepartementets PM om godkännande och marknadskontroll för jordbruks- och skogsbruksfordon

2015-03-05:
Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m m i vägtrafikregistret