Co2-klassning ger sämre miljöprestanda

Co2-klassning ger sämre miljöprestanda och belägger svenska företag med extra handelshinder.

Svenska Lastfordonsgruppen (LFG) välkomnar en progressiv miljöpolitik kring transporter. Vi fastslår samtidigt att svenska företag måste tillåtas att arbeta på lika villkor som sina utländska konkurrenter. Det åligger politiker och myndigheter att tillse att lagar stiftas och efterlevs som säkerställer det. Se artikel.