Nya generationen Onspot: Lättare snökedjor möjliggör högre nyttolast

Fler och fler investerar i det automatiska snökedjesystemet Onspot. Därför lanseras den populära produkten i ny version med marknadens lägsta bygghöjd och vikt. Nya Onspot kräver inget underhåll och kommer inte att korrodera.

Det automatiska snökedjasystemet Onspot gör det lättare att förebygga vinterolyckor. Produkten har under de senaste åren utvecklats i olika versioner för lastbilar, bussar och lättare fordon som skåpbilar och ambulanser. Modeller finns även för luftfjädrade fordon med låg däckprofil. Den nya generationen av det populära snökedjesystemet, som är tillgänglig för både stora och små nyttofordon, innebär ett antal nya och innovativa fördelar.

– Den nya produkten är 29 % lättare än den tidigare generationen, vilket möjliggör högre nyttolast och mindre risk för överlast. Speciellt för ambulanser kan vikten vara kritisk med all medicinsk utrustning, förklarar Lennart Klingzell, Product Marketing Manager på VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB som utvecklar och tillverkar Onspot.

Aktiveras och avbryts under körning
Förare av lastbilar, bussar och skåpbilar med Onspot kan genom en knapptryckning aktivera och avbryta snökedjorna automatiskt under körning – i hastigheter upp till 50 km/h.

– När man installerar automatiska snökedjor, minskar förarens risker, oro, problem och stress vid vinterväglag. Vid aktivering fälls systemets armar ut och kedjorna slungas in under drivhjulen. Detta ökar friktionen och ger ett omedelbart ökat väggrepp som minskar risken för halkolyckor och ökar framkomligheten, säger Klingzell och poängterar att även åkerierna får många fördelar. – Förutom att man investerar i en försäkring som kan rädda människoliv, uppnås högre effektivitet och lägre driftskostnader under svåra väderförhållanden, bedömer han.

Lättare än någonsin
Med den nya generationen har Onspot inte bara blivit mycket lättare med hänsyn till vikt, utan också lättare att hantera. Installationen är ännu enklare än tidigare och produkten är faktiskt helt underhållsfri.

– Luftanslutningarna är skyddade och placerade ihop för enkel montering och minskad risk för skador. Systemet är kompatibel med fästen och hjul från tidigare generation vilket ger lägre livscykelkostnader. Den nya generationen Onspot är kortare så att kedjehjulet kan placeras uppe bakom cylindern i vilande position. Dessutom är produkten gjord av anodiserat aluminium så att inga komponenter skall underhållas och att korrosionsrisk elimineras. Detta betyder i slutänden lägre livscykelkostnader, konkluderar Lennart Klingzell.

Kan återbetala sig på en vecka
Enligt Klingzell är Onspot-försäljningen stigande. – Automatiska snökedjor köps ofta för att säkerställa effektivitet. Kunderna ser i högre grad Onspot som en investering i ett förbättrat rörelseresultat, utvärderar produktchefen.

– Kunder berättar att Onspot mer än halverar behovet av vägassistans i vintervädret. Investeringen återvinns snabbt genom att undvika fastkörningar. Eftersom kunden utöver stillestånd också undviker dyra logistiska utmaningar, kan återbetalningstiden vara så lite som en vecka, slutar han.

Onspot är ett automatiskt snökedjesystem som finns tillgängligt för de flesta lastbilar, skåpbilar och bussar. Systemet installeras på drivaxeln och levereras med fästen som är anpassade till det enskilda fordonet, vilket garanterar stabil montering. Den förseglade cylindern och de självjusterande armarna möjliggör enkel installation, och systemet kräver varken underhåll eller service. Onspot är ett varumärke under VBG GROUP. www.onspot.eu.

vga-ofl1k
Det populära automatiska snökedjesystemet Onspot lanseras i ny version med marknadens lägsta bygghöjd och vikt. Foto: PR

 

vga-ofl2k
Genom en knapptryckning under körning fälls systemets armar ut och kedjorna slungas in under drivhjulen, vilket ger ett omedelbart ökat väggrepp. Foto: PR.

 

vga-ofl3k
Förutom att man investerar i en försäkring som kan rädda människoliv, uppnås högre effektivitet och lägre driftskostnader under svåra väderförhållanden. Foto: PR.

 

vga-ofl4k
Onspot finns också tillgängligt för lättare fordon som skåpbilar och ambulanser. Foto: PR

 


BG GROUP AB i Vänersborg är moderbolag i en koncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Gruppen är uppdelad i tre affärsområden, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. Varumärket Onspot representeras i Sverige av VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB. www.vbggroupssales.eu