Ny koppling gör det enklare att träffa rätt

VBG:s storsäljande VBG 795V-koppling lanseras nu i ny tappning med fångmunsförlängare redan från början. Samtidigt är den nya VBG 795 V-2 lättare och med bättre hållfasthet än sin föregångare, och fångmunnen är snabbare att byta ut.

VBG 795V har under många år varit yrkesförarnas favoritkoppling för 57 mm dragögla. Nu kommer kopplingen i ny tappning med ett antal nya funktioner för att underlätta vid tillkoppling och minska risken för skador och olyckor. Samtidigt har konstruktionen förändras så att fångmunnen är enklare att installera och mer robust, vilket minskar behovet av service och underhåll.

Koppla rätt och lätt
VBG 795 V-2 är avsedd för tunga kärror, släpvagnar med boggiframvagn och dollies försedda med dragögla enligt VBG-standard (Ø 57 mm). För att underlätta för yrkesföraren finns den nya kopplingen med fångmunsförlängare redan från början. – Det innebär naturligtvis att det blir enklare att ”träffa rätt” vid tillkoppling. Det betyder också att åkerierna minskar antalet skador på övrig utrustning om olyckan skulle vara framme, säger Gunnar Nyvaller på VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB.

– Den nya VBG 795 V-2 är lättare än sin föregångare, och fångmunnen är tillverkad av ett material som har bättre hållfasthet vilket innebär färre verkstadsbesök. Dessutom går den mycket lätt att byta ut. Genom att lossa på sex skruvar drar man lätt
ut fångmunnen. Bytet går snabbare vilket spar tid och pengar, fortsätter han.

Tre olika modeller
VBG 795 V-2 finns i tre modeller för olika kundbehov och installationskrav. Den första modellen har behållit de två kortare läpparna på fångmunnen, vilket passar bra när kopplingen ska monteras där det är ont om plats, medan den andra varianten har försetts med en längre läpp undertill, vilket gör det lättare att styra in tunga släp där dragstången hamnar nedanför kopplingen.

Den tredje modellen har förlängda läppar både uppe och nere vilket ger den optimala säkerheten och hjälpen vid instyrning. Modellen fungerar oavsett kopplingshöjd.

ECE-certifikat för helfordonsgodkännande
Alla VBG:s produkter har länge varit EU-godkända. Nu är de dessutom godkända enligt ECE:s föreskrifter, som gäller för 56 länder i och utanför Europa och som kommer att bli krav från och med detta år. – VBG 795 V-2 är inte bara typgodkänd för helfordonsgodkännande utan kan levereras färdigmonterad på dragbalk. På så sätt säkerställs att fordonet från början följer alla gällande regler och är framtidssäkrad för ett högt andrahandsvärde, konstaterar Gunnar Nyvaller som ser den nya produkten som ett starkt tillägg till VBG:s kopplingskoncept.

– Produkten stärker ytterligare vårt kopplingskoncept som också inkluderar dragstänger, dragöglor, gavlar, dragbalkar, underkörningsskydd och tillbehör. Alla delar samverkar i ett robust och genomtänkt system där varje del har optimerats för maximal säkerhet och prestanda samt längre livslängd. Det är vår modell för att skapa branschens pålitligaste lösningar, avslutar han.

vga-7951k
VBG 795 V-2 kommer med ett antal nya funktioner för att underlätta instyrningen och minska risken för skador och olyckor. Foto: PR

vga-7952k
Den första modellen har behållit de två kortare läpparna på fångmunnen, vilket passar bra när kopplingen ska monteras där det
är ont om plats. Foto: PR.

vga-7953k
För att göra det lättare att styra in tunga släp där dragstången hamnar nedanför kopplingen, har den andra varianten försetts med en längre läpp undertill. Foto: PR.

vga-7954k
Den tredje modellen har förlängda läppar både uppe och nere vilket ger den optimala säkerheten och hjälpen vid instyrning. Modellen fungerar oavsett kopplingshöjd. Foto: PR.

 


 

VBG GROUP AB i Vänersborg är moderbolag i en koncern med tillverknings- och försäljningsbolag i Europa, Indien och USA. Gruppen är uppdelad i tre affärsområden, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. Varumärket VBG representeras i Sverige av VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB. www.vbggroupsales.eu