Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Presentationer från LFG Hydraulvätskeseminaium

Bakgrunden var att det i branschen finns en spretig bild av hur väl nedbrytbara hydraulvätskor fungerar jämfört med traditionella mineraloljor.

Nystart för Interconsult i Falkenberg

Som en följd av att moderbolaget NordicTank Oy i Finland gick i konkurs under våren gick även dotterbolaget NT Sweden

Hearing med Vägslitageskattekommittén

Vägslitageskattekommittén (Fi 2015:03) anordnade hearing den 14 juni 2016 i Stockholm för att presentera sina preliminära slutsatser och få synpunkter

En bild av den svenska påbyggnadsbranschen

Hur många påbyggare finns det egentligen i Sverige, hur mycket omsätter företagen i branschen, och hur är antalet företag fördelat

Så blir Elmia Lastbil 2016

Annika Brandin, mässansvarig för Elmia Lastbil 2016, berättar om förberedelserna och årets nyheter i den cirka 2,5 minuter långa filmen