Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Nytt format för registreringsnummer

I slutet av 2018 beräknar Transportstyrelsen att ett nytt format på registreringsskylten, där sista siffran kan vara en bokstav, måste

HCT (High Capacity Transports)

Målsättningen med HCT (High Capacity Transports) är: • 10-30 % minskade koldioxidutsläpp • 50-100 % ökad transporteffektivitet • Bibehållen eller

RFEM (Real Freight Efficiency Monitoring)

Med ny applikation av etablerad teknik kan vi samla data över frakteffektivitet till alla intressenter. Förare, åkerier myndigheter och politiker

Betalar trafiken sina egna kostnader?

Forskare på VTI har gjort en analys av samhällsekonomiska marginalkostnader på de fyra transportslagen väg, järnväg, flyg och sjöfart. Arbetet

Äntligen 74 ton?

Den 3 oktober gick ministrarna Anna Johansson (S) och Karolina Skog (MP) ut med nyheten att man beslutat om en

Regeringens infrastrukturproposition för 2018-2029

Torsdagen 6/10 presenterade regeringen sin infrastrukturproposition för 2018-2029. I denna långsiktiga infrastrukturplan är det ett tydligt fokus på tågtransporter, och

Regeringens infrastrukturproposition för 2018-2029

Torsdagen 6/10 presenterade regeringen sin infrastrukturproposition för 2018-2029. I denna långsiktiga infrastrukturplan är det ett tydligt fokus på tågtransporter, och