Inlägg av: ellenorosterberg

Fokus framtidens kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är som bekant Lastfordonsgruppens främsta fokusområde under, åtminstone, perioden 2023-2025. Under hösten genomfördes en undersökning av problematiken i branschen.

Nytt från Elbilsgruppen

I dialog med Elsäkerhetsverket och har vi hittills kommit fram till följande; Det finns några huvudpunkter: Elsäkerhetsverket med El-skötselregler från

Ny i styrelsen Johan Sundin

Johan Sundin heter jag, 43 år, och är produktchef hos Sunfab i Hudiksvall och ansvarar för Sunfabs hela produktportfölj (hydraulpumpar

Intresserad av CE-märkning? Se hit!

En 1,5 timmes online utbildning med viktig information om CE-märkning har hållits vid ett tillfälle under våren. Utbildningen hölls av

Insiktsfullt vårmöte i Örebro

Först ut var Nedim Murtic, näringslivsstrateg, Region Örebro. Nedim berättade bland annat hur regionen arbetar tillsammans med företagen för att

Regeringens infrastrukturproposition för 2018-2029

Torsdagen 6/10 presenterade regeringen sin infrastrukturproposition för 2018-2029. I denna långsiktiga infrastrukturplan är det ett tydligt fokus på tågtransporter, och

Presentationer från LFG Hydraulvätskeseminaium

Bakgrunden var att det i branschen finns en spretig bild av hur väl nedbrytbara hydraulvätskor fungerar jämfört med traditionella mineraloljor.