Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Teknikföretagen Plus

Teknikföretagen Plus erbjuder dig som medlem i Lastfordonsgruppen förmånliga avtal. Här samlas olika medlemsförmåner under ett och samma tak, vilket

Kompletterande upplysningar till TSFS 2017:54

Föreskrift för kontrollbesiktning, TSFS 2017:54, innehåller krav i bilaga 1 avseende kontroll av stänkskydd samt energiabsorberande eller luft/vatten separerande system.

LFG hälsar ny medlem välkommen!

LFG hälsar nya medlemmen varmt välkommen! Vid styrelsemöte den 31 mars 2022 antogs Stiftelsen skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk). Vi ser fram

Påbyggnad 2021

Den 2-3 juni 2021 arrangerade LFG tillsammans med Elmia och Trailer Vägransportfokus. Under eventet, som direktsändes från Elmia Konsert- och

LFG:s höstmöte 2021 – För LFG i tiden!

LFG:s höstmöte 2021 genomfördes på temat ”För LFG i tiden!” som direktsändes från Elmia Kongress & Konserthus den 26 oktober

LFG hälsar nya medlemmar välkomna!

LFG hälsar sina senast tillkomna medlemmar varmt välkomna! Vid styrelsemötet den 26 oktober 2021 antogs Blue Pac AB och Dhollandia

Välkommen LFG 21!

Till leveransbestämmelserna följer en uppdaterad vägledning med tillhörande bilagor. LFG kommer under hösten 2021 att erbjuda informationsträffar online för att

FAQ SCIP-databas

Dokumentet finns på flera platser: Under Energi och Miljö ( under ladda ner): https://www.tekniforetagen.se/fokusomraden/miljo-energi-och-klimat/cirkular-ekonomi/ Men även under Produktregler (under ladda